• Michael Knight
  • Tapani Hellsten
  • Pekka Mattila
  • Lasse Svens
  • Jouko Marttila
  • Petri Lahtinen

Muutos ei ole mahdollisuus vaan pakko

Kuntasektorilla on merkittävä kestävyysvaje. Yleiskeskustelussa tunnustetaan monilla tahoilla, että tuottavuutta on parannettava. Mutta sitten kun on edessä konkreettiset toimenpiteet, alkaa hankaluudet. Löytyy tuhat ja yksi perustetta sille, miksi tuottavuutta parantavia muutoksia ei voi tehdä. Miten saadaan päättäjät, johto, keskijohto ja muu henkilöstö mukaan muutokseen. Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautavalla on sekä työ- että luottamustehtäviensä kautta kokemusta muutoksien toteuttamisesta käytännössä.

Käytännön esimerkkinä muutoksesta käyköön, kun neljä saaristokuntaa liitettiin yhteen. Silloin oli kyse isomman luokan muutoksen johtamisesta. Matkalla tarvitaan selkeät merimerkit jotta päästään määränpäähän. Tästä vaiherikkaasta matkasta tulee kertomaan Naantalin kaupungin henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen.

Mukana ovat lisäksi julkissektorilla johtamiseen erikoistuneen Success Point Oy:n toimitusjohtaja Juha Juntunen sekä senior adviser Kristina Illi.

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella

Nordeassa on viime vuosina paneuduttu vahvasti päivittäisen johtamisen kehittämiseen. Tämä on koskenut niin esimiehiä kuin johtajiakin. Miten heidät saadaan mukaan tekemään asioita uudella tavalla? Miten asiakkaita kohtaavat ammattilaiset saadaan innostumaan työstään? Miten valmentavalla esimiestyöllä saadaan pysyviä tuloksia aikaan?

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella –työpajassa Nordean aluejohtaja Riikka Laine-Tolonen Kanta-Helsingin alueelta esittelee valmentavan johtamisen casen, jonka avulla pureudutaan päivittäisen johtamisen haasteisiin.

Mukana työpajassa ovat lähivalmentamiseen erikoistuneen Sales Energyn seniorikonsultit Tapani Pöllänen ja Jan Kajander.

Miten johdat asiantuntijapalveluiden myyntiä?

VTT on muutamassa vuodessa muuntautunut perinteisestä tutkijaorganisaatiosta innovaatioita tuottavaksi ja tarjoavaksi palveluorganisaatioksi. Huippuasiantuntijuuden globaali myyminen edellyttää muutakin kuin ylivertaista teknistä erityisosaamista. Menestystekijöiksi ovat nousseet asiakasrajapinnassa verkostoituminen, asiakaslähtöisyys, kansainvälisen liiketoiminnan tuntemus ja taito paketoida innovaatiot helposti ostettavaksi tuotteeksi tai palveluksi.

Miten johdat asiantuntijapalveluiden myyntiä? -työpajassa keskustellaan asiantuntijoiden virtuaalitiimien johtamisesta ja huippuosaamisen myymisen erityispiirteistä VTT:n ICT-klusterin teknologiajohtaja Jussi Paakkarin johdolla.

Työpajassa ovat mukana myös Sales Energyn seniorikonsultit Tuuli Harju-Kivikoura ja Anu Rujala, joka on valmentanut VTT:n asiantuntijoita.

Onnistu muutosviestinnässä

Itella on vuosikymmenen aikana kokenut nimeään myöten valtavan muodonmuutoksen. Fyysistä postipalvelua Suomessa tarjoava yritys on muuttunut kansainväliseksi asiakkaiden tieto- ja tuotevirtojen hallinnan palveluja tarjoavaksi toimijaksi. Postimarkkinat avautuvat kilpailulle ja digitalisoituminen muuttaa viestinnän ja logistiikan toimintaympäristöä edelleen.

Muutos on ollut valtava haaste myös viestinnälle, johon konserni on panostanut määrätietoisesti. Miten Itella on onnistunut viestimään muutoksista henkilöstölleen, sidosryhmilleen ja asiakkailleen? Onnistu muutoksen viestinnässä -työpajassa Itellan viestintäjohtaja Päivi Alakuijala esittelee Itellan muutosviestinnän casen, jonka avulla pureudutaan strategisen muutoksen viestinnän haasteisiin ja parhaisiin käytäntöihin.

Mukana ovat lisäksi muutosviestintään erikoistuneen Aleksin Kaiun toimitusjohtaja Pete Saarnivaara sekä seniorikonsultti Jouko Marttila.

Valmentava rekrytointi - tehoa ja nopeutta

Valmentavan rekrytoinnin perusajatuksena on kytkeä mahdollisimman paljon yhteen rekrytoinnin, perehdyttämisen ja uuden työntekijän valmentaminen. Valmentaminen itse asiassa käynnistyy ensimmäisessä yrityksen ja työnhakijan kontaktissa: markkinointitilaisuudessa tai yksittäisessä työhaastattelussa.

Työtehtävän arjen haasteet tuodaan valmentavassa rekrytoinnissa heti ensimetreiltä osaksi prosessia. Näin toimien varmistetaan, että työnhakijalla on realistinen kuva tehtävän sisällöstä, vaativuudesta ja vaadittavista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Työnantajan näkökulmasta valmentavassa rekrytoinnissa minimoidaan virherekrytointien riski.

Huhtamäellä on hyödynnetty valmentavaa rekrytointia eri liiketoimintayksiköissä. Työpajassa Huhtamäen Group HR Manager Teemu Immonen kertoo, miten uudet avaintyöntekijät saadaan tehokkaan rekrytoinnin avulla heti kiinni tuloksentekoon.

Mukana työpajassa ovat myös valmentavan rekrytoinnin asiantuntijat, Sales Huntersin seniorikonsultti Teemu Vuorinen sekä Sales Energyn toimitusjohtaja Ara Hopia.

Sales Energy Consulting SEC Oy