• Michael Knight
  • Tapani Hellsten
  • Pekka Mattila
  • Lasse Svens
  • Jouko Marttila
  • Petri Lahtinen
  Ara Hopia

Aralla on yli 25 vuoden kokemus myynnin, markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävistä pankki- ja vakuutusalalta. Hän on toiminut mm. Leonia Pankin markkinointi- ja asiakkuusjohtajana sekä Sampo Pankin myyntijohtajana. Nykyään Ara keskittyy yritysjohdon valmennuksiin.
Sales Energy
LinkdedIn Profile

Manuel Knight Manuel Knight on kulkenut pitkän tien Atlantan ghettojen ja Persianlahden sodan kautta kansainvälisesti arvostetuksi johtamisen asiantuntijaksi. Nykyään hän on Sinkfield&Co:n toimitusjohtaja sekä yksi Euroopan halutuimmista puhujista suorituskyvyn, johtamisen ja tiimityöskentelyn saralla.
Sinkfield&Co
LinkedIn Profile
Lasse Svens Lasse Svensillä on 25 vuoden kokemus rahoitustoiminnan esimiestehtävistä eri puolilla Suomea. Hän on toiminut vuodesta 2008 asti Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtajana sekä Suomen pankkitoiminnan varajohtajana.
LinkedIn Profile
Petri Lahtinen Petri Lahtinen on toiminut TeliaSoneran johtotehtävissä yli kymmenen vuoden ajan. Hän on vastannut mm myynnistä, asiakaspalvelusta, eri liiketoimintayksiköistä ja tarjoomasta. Hän on toiminut myös useiden yhtiöiden hallituksissa.
LinkedIn Profile
Tapani Hellsten Tapani Hellstén on toiminut Hämeenlinnan kaupunginjohtajana vuodesta 2003. Hänellä on kokemusta kuntasektorin muutosjohtamisesta, erityisesti koskien Hämeenlinnan viime vuosien kuntaliitosten läpiviemistä.
Pekka Mattila Pekka Mattila toimii markkinoinnin professorina Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa, Funnel-ryhmän hallituksen puheenjohtajana sekä Helsinki-viikon säätiön hallituksen puheenjohtajana.
LinkedIn Profile
Työpaja 1

Muutos ei ole mahdollisuus vaan pakko

Risto Rautava Riston erikoisalaa ovat erilaiset julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen liittyvät kehittämishankkeet. Erityisosaamisalueita ovat hankejohtajuus, muutosjohtaminen ja julkiset palveluhankinnat.
Tuula Lehtinen Tuula Lehtisellä on yli 20 vuoden esimieskokemus kuntasektorin henkilöstötehtävistä. Viime vuosina hän on ollut toteuttamassa muutosvalmennusta, jolla on tuettu Naantalin kuntaliitoksen onnistumista.
Kristina Illi Kristinalta löytyy vahvaa osaamista muutosjohtamisesta sekä organisaatioiden toiminnan strategisesta suunnittelusta ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Johtamisen kokemusta hänelle on kertynyt kaikkiaan yli 30 vuoden ajalta erilaisista johtotehtävistä mm. toimitusjohtajana Tiimarissa ja Kauppatalo Hanselissa.
Juha Juntunen Juha on toiminut pitkään Tieto Oyj:ssä kansainvälisissä henkilöstön kehittämistehtävissä sekä myynnin johtotehtävissä julkisella sektorilla ja pitkään valtionyhtiö HAUS Kehittämiskeskuksen johtajana. Hän tietää, miten palveluja ja myyntiä tulee johtaa sekä miten asiakaspalvelun ja myynnin prosessit saadaan hiottua kuntoon.
Success Point
LinkdedIn Profile
Työpaja 2

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella

Riikka Laine-Tolonen Riikalla on vastuullaan Nordean asiakaskohtaamiset vilkkaissa Helsingin keskustan konttoreissa yhdessä 350 pankkiammattilaisen kanssa. Hänellä on pitkä kokemus pankki- ja rahoitusalalta myyjänä ja myyntijohtajana sekä asiantuntijatehtävistä ylemmän johdon taustalla.
Tapani Pöllänen Tapanilla on yli 15 vuoden kokemus pankkialan myynnin johtotehtävistä. Erityisen hyvin hän taitaa valmennuskulttuurin rakentamisen, lähivalmentamisen sekä asiakaskohtaamisten tehostamisen. Tapani on toinen Sales Energyn perustajista.
LinkdedIn Profile
Jan Kajander Janilla on yli 20 vuoden kokemus liiketoimintojen kehittämistehtävistä sekä esimiestyöstä. Sales Energyssä hän on keskittynyt uusien toimintamallien kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Lyhyesti sanottuna Jan on asiakaspalvelun ja myynnin muutoshankkeiden asiantuntija.
LinkdedIn Profile
Työpaja 3

Miten myydä suomalaista asiantuntijuutta?

Jussi Paakkari Jussi Paakkari toimii VTT:n ICT-klusterin T&K:n teknologiajohtajana. VTT:llä hän vastaa eri alojen huippuasiantuntijoiden johtamisesta sekä yhteistyöstä monien suuryritysten kanssa. Lisäksi hän on mukana useissa ICT-alan ohjausryhmissä.
Anu Rujala Anulla on monipuolinen kokemus yritysmyynnistä ja yritysmyynnin johtamisesta, erityisesti ITC-toimialalla. Hän on ratkaisumyynnin valmentamisen ammattilainen.
Tuuli Kivikoura-Harju Tuulilla on vahva kokemus ketjuliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on aiemmin vastannut mm. Rautakirjan 300 kauppiasvetoisen R-kioskin myynnistä ja toiminnan kehittämisestä.
LinkdedIn Profile
Työpaja 4

Onnistu muutosviestinnässä

Päivi Alakuijala Päivi Alakuijala on Itellan viestintä- ja yritysvastuujohtaja ja laajennetun johtoryhmän jäsen. Hän on työskennellyt Itellassa vuodesta 2004. Aikaisemmin hän on toiminut mm. johtavana viestintäkonsulttina Viestintätoimisto CV Worksissa, Hyvää Suomesta -elintarvikeprojektin tiedotuspäällikkönä sekä toimittajana.
Pete Saarnivaara Petellä on 10 vuoden kokemus viestinnän suunnittelusta, viestien kiteyttämisestä innostavaan muotoon sekä johdon ja asiantuntijoiden sparraamisesta oman viestinsä läpisaamiseen. Hän on aiemmin toiminut mm. johtavana viestintäkonsulttina, toimittajana ja tiedottajana.
LinkdedIn Profile
Jouko Marttila Jouko on pitkän linjan viestintäammattilainen, jonka erityisosaamista ovat strategiaviestintä sekä johdon ja esimiesten valmentaminen viestijöiksi. Hän on aiemmin toiminut mm. Suomen Pankin ja Euroopan pankkivalvojien komitean viestintäpäällikkönä sekä taloustoimittajana.
LinkdedIn Profile
Työpaja 5

Valmentava rekrytointi - tehoa ja nopeutta

Teemu Immonen Teemu Immosella on 15 vuoden kokemus HR- ja rekrytointitehtävistä. Hän on toiminut henkilöstöalan esimiestehtävissä Huhtamäellä vuodesta 2003.
Teemu Vuorinen Teemulla on yli kymmenen vuoden kokemus myynnistä ja myynnin johtamisesta useilta eri toimialoilta mm. teollisuudesta ja kaupan alalta. Hänen erityisosaamistaan ovat myynnin ja myynnin johdon osaamisen tunnistaminen, myyntiorganisaation rakentaminen sekä valmentava rekrytointi.
LinkdedIn Profile
Sales Energy Consulting SEC Oy